Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Redakční rada 

Vydavatel:
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Adresa redakce:
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
U Hranic 16, 100 00 Praha 10
tel.: 267 184 064
fax: 267 184 041
e-mail: practicus.svl@cls.cz
www.practicus.eu

Redakce:

Šéfredaktor

Zástupci šéfredaktora:

 Manažerka časopisu

Redakční rada:

 • MUDr. Kamil Běrský
 • MUDr. Pavel Brejník
 • MUDr. Jiří Burda
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
 • MUDr. Rudolf Červený
 • MUDr. Eva Grzegorová
 • MUDr. David Halata
 • MUDr. Alice Havlová
 • MUDr. Jiří Havránek
 • MUDr. Otto Herber
 • MUDr. Petr Herle
 • MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.
 • MUDr. Toman Horáček
 • MUDr. Jiří Horký
 • MUDr. Igor Karen
 • MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc.
 • MUDr. Vladimír Marek
 • MUDr. Petra Mestická
 • MUDr. Zuzana Miškovská, Ph.D.
 • MUDr. Cyril Mucha
 • MUDr. Šárka Drbalová
 • doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
 • MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
 • MUDr. Alexandra Sochorová
 • MUDr. Helena Stárková
 • MUDr. Jan Šindelář
 • MUDr. Jozef Štolfa
Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.