Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Practicus 5/2016 

practicus
odborný časopis
SVL ČLS JEP
www.practicus.eu


Redakce a inzerce:
SVL ČLS JEP
U Hranic 16
100 00 Praha 10
tel: 267 184 064
fax: 267 184 041
e-mail: practicus.svl@cls.cz

Šéfredaktor:
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
e-mail: konstackys@seznam.cz

Manažerka časopisu:
Hana Čížková
e-mail: practicus.svl@cls.cz


V tomto čísle byl distribuován
Doporučený postup
Arteriální hypertenze

Aktuální vydání

č. 5/2016, ročník 15
Obsah čísla
Rozbalit či sbalit Rubriky  EDITORIAL ‎(1)
04-Editorial.pdfEDITORIAL
Rozbalit či sbalit Rubriky  KAZUISTIKA ‎(1)
36-Kazuistika-ze-soudne-lekarske-praxe.pdfKAZUISTIKA ZE SOUDNĚ LÉKAŘSKÉ PRAXE
MUDr. Pavel Brejník
Rozbalit či sbalit Rubriky  ODBORNÝ ČLÁNEK ‎(2)
06-Asepticke-neuroinfekce.pdfASEPTICKÉ NEUROINFEKCE
MUDr. Juraj Szanyi
09-Rezistentni-hypertenze–uskali-lecby.pdfREZISTENTNÍ HYPERTENZE – ÚSKALÍ LÉČBY
doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC,
Rozbalit či sbalit Rubriky  PC A DOKTOR ‎(1)
34-PC-a-doktor.pdfELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ DNES ANEB KOLIKRÁT SE VLASTNĚ DÁ ZAČÍT
MUDr. Cyril Mucha
Rozbalit či sbalit Rubriky  ZPRÁVY Z KONFERENCE ‎(9)
13-Repatha.pdfREPATHA…ANEB BUDOUCNOST JE ZA DVEŘMI
MUDr. Jana Vojtíšková
16-Tema-dne.pdfTÉMA DNE: KVALITA A BEZPEČÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
19-Prospesnost-beta–blokatoru.pdfPROSPĚŠNOST BETA–BLOKÁTORŮ V KLINICKÉ PRAXI
prof. MUDr. Jiří Widimský jr.
20-Hyperurikemie-a-kardiovaskularni-riziko.pdfHYPERURIKEMIE A KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO
doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
21-NSA.pdfNSA – STÁLE ZLATÝ STANDARD V LÉČBĚ BOLESTI
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
23-Palmovy-olej–myty-a-fakta.pdfPALMOVÝ OLEJ – MÝTY A FAKTA
doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
26-DIA-modul.pdfDIA MODUL V ORDINACI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE (MODUL ASISTENT PL)
MUDr. Igor Karen
29-Prehled-metod-a-trendy-v-antikoncepci.pdfPŘEHLED METOD A TRENDY V ANTIKONCEPCI
MUDr. Vanda Hořejší
30-Hormonalni-antikoncepce.pdfHORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE Z POHLEDU HEMATOLOGA
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Rozbalit či sbalit Rubriky  ZÚČASTNILI JSME SE ‎(1)
32-Astma–zprava-z-TK.pdfASTMA – ZPRÁVA Z TK
MUDr. Jana Vojtíšková

Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.