Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Practicus 4/2017 

practicus
odborný časopis
SVL ČLS JEP
www.practicus.eu


Redakce a inzerce:
SVL ČLS JEP
U Hranic 16
100 00 Praha 10
tel: 267 184 064
fax: 267 184 041
e-mail: practicus.svl@cls.cz

Šéfredaktor:
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
e-mail: konstackys@seznam.cz

Manažerka časopisu:
Hana Čížková
e-mail: practicus.svl@cls.cz


V tomto čísle byl distribuován
Doporučený postup
Arteriální hypertenze

Aktuální vydání

č. 4/2017, ročník 16
Obsah čísla
Rozbalit či sbalit Rubriky AKTUALITY ‎(2)
36-Biosimilars.pdfSNÍŽENÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ DÍKY ZAVEDENÍ BIOSIMILARS V EVROPĚ
37-Interakce paracetamolu-s-kofeinem.pdfINTERAKCE PARACETAMOLU S KOFEINEM
Rozbalit či sbalit Rubriky INFO SVL ‎(6)
04-Editorial.pdfEDITORIAL
05-Rozhovor.pdfROZHOVOR
08-WFDD.pdfSVĚTOVÝ DEN PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ, 19. KVĚTNA (WORLD FAMILY DOCTOR DAY)
10-WONCA-2017-anketa.pdfV SOUVISLOSTI S NADCHÁZEJÍCÍ EVROPSKOU KONFERENCÍ WONCA 2017 JSME POLOŽILI NĚKOLIKA NAŠIM KOLEGŮM DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY, JEJICHŽ ODPOVĚDI VÁM PŘEDKLÁDÁME.
12-Manual-rukovet-ucastnika-konference.pdfMANUÁL/RUKOVĚŤ ÚČASTNÍKA KONFERENCE
15-Zprava-ze-IV-kongresu-praktickych-lekaru-SVL.pdfZPRÁVA ZE IV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ SVL ČLS JEP V OLOMOUCI ALIAS CESTA ZA VZDĚLÁNÍM
Rozbalit či sbalit Rubriky KAZUISTIKA ‎(1)
32-Fixni-kombinacni-lecba-hypertenze-a-dyslipidemie.pdfFIXNÍ KOMBINAČNÍ LÉČBA HYPERTENZE A DYSLIPIDÉMIE
MUDr. Jaroslav Brotánek
Rozbalit či sbalit Rubriky MÝTY A OMYLY ‎(1)
29-Rostlinna-nebo-zivocisna-strava.pdfROSTLINNÁ NEBO ŽIVOČIŠNÁ STRAVA?
doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
Rozbalit či sbalit Rubriky ODBORNÝ ČLÁNEK ‎(2)
20-Spalnicky–aktualni-problem.pdfSPALNIČKY – AKTUÁLNÍ PROBLÉM
MUDr. Zdenka Manďáková, MUDr. Pavla Lexová, MUDr. Radomíra Limberková, MUDr. Jana Košťálová, MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
25-Bazeni-craving.pdfBAŽENÍ (CRAVING): KLÍČOVÝ ZNAK NÁVYKOVÝCH NEMOCÍ A ZPŮSOBY, JAK HO ZVLÁDAT
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Rozbalit či sbalit Rubriky OTÁZKY A ODPOVĚDI ‎(1)
19-Nekolik-postrehu-z-konference-francouzskych-PL.pdfNĚKOLIK POSTŘEHŮ Z KONFERENCE FRANCOUZSKÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
Rozbalit či sbalit Rubriky PC A DOKTOR ‎(1)
28-Pro-koho-je-evidence-trzeb-povinna.pdfPRO KOHO JE EVIDENCE TRŽEB POVINNÁ
Rozbalit či sbalit Rubriky TISKOVÁ ZPRÁVA ‎(1)
27-Kombinovana-tableta.pdfKOMBINOVANÁ TABLETA USNADNÍ ŽIVOT STARŠÍM PACIENTŮM PO SRDEČNÍ PŘÍHODĚ

Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.