Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Practicus 8/2016 

practicus
odborný časopis
SVL ČLS JEP
www.practicus.eu


Redakce a inzerce:
SVL ČLS JEP
U Hranic 16
100 00 Praha 10
tel: 267 184 064
fax: 267 184 041
e-mail: practicus.svl@cls.cz

Šéfredaktor:
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
e-mail: konstackys@seznam.cz

Manažerka časopisu:
Hana Čížková
e-mail: practicus.svl@cls.cz


V tomto čísle byl distribuován
Doporučený postup
Arteriální hypertenze

Aktuální vydání

č. 8/2016, ročník 15
Obsah čísla
Rozbalit či sbalit Rubriky  INFO SVL ‎(3)
04-Editorial.pdfEDITORIAL
05-klinicka-dietologie-a-vyziva.pdfPŘEČTĚTE SI...
06-Zprava-z-Vikendovych-odbornych-vzdelavacich-seminaru-SVL.pdfZPRÁVA Z VÍKENDOVÝCH ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SVL ČLS JEP, ROK 2016
Rozbalit či sbalit Rubriky  ODBORNÝ ČLÁNEK ‎(6)
20-SKP.pdfČASNÁ DIAGNOSTIKA SPORADICKÉHO KARCINOMU PANKREATU – SPOLUÚČAST PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A AMBULANTNÍCH DIABETOLOGŮ
Přemysl Frič, Bohumil Seifert, Jan Škrha, Aleksi Šedo, Petr Bušek, Martin Laclav, Pavel Škrha, Miroslav Zavoral
24-Studie-SPRINT.pdfJE INTENZIVNÍ TERAPIE ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE PROSPĚŠNÁ PRO PACIENTA? STUDIE SPRINT
MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
26-Indapamid-v-klinicke-praxi.pdfINDAPAMID V KLINICKÉ PRAXI; KAZUISTIKA
MUDr. Adéla Hrnčiříková, MUDr. Jan Vachek
29-Probiotika-a-jejich-uplatneni-v-ordinaci-PL.pdfPROBIOTIKA A JEJICH UPLATNĚNÍ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Norbert Král
33-Mysimba.pdfMYSIMBA- NOVÉ CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ ANTIOBESITIKUM
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
37-Listerioza.pdfLISTERIÓZA NENÍ JEN ONEMOCNĚNÍM IMUNODEFICIENTNÍCH PACIENTŮ
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Rozbalit či sbalit Rubriky  ZPRÁVY Z VÍKENDOVÝCH SEMINÁŘŮ ‎(3)
10-FiS.pdfNOVÉ MOŽNOSTI ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ, ANEB CO BY MĚL PRAKTICKÝ LÉKAŘ VĚDĚT O NOVÝCH ANTIKOAGULANCIÍCH
MUDr. Jana Matoušková
13-Etiologie-a-lecba-bolesti-zad.pdfETIOLOGIE A LÉČBA BOLESTÍ ZAD
MUDr. Hynek Lachmann
17-Hepatoprotektiva.pdfHEPATOPROTEKTIVA. KDE A U KOHO NÁM MOHOU POMOCI
MUDr. Václav Hejda

Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.