Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Practicus 10/2016 

practicus
odborný časopis
SVL ČLS JEP
www.practicus.eu


Redakce a inzerce:
SVL ČLS JEP
U Hranic 16
100 00 Praha 10
tel: 267 184 064
fax: 267 184 041
e-mail: practicus.svl@cls.cz

Šéfredaktor:
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
e-mail: konstackys@seznam.cz

Manažerka časopisu:
Hana Čížková
e-mail: practicus.svl@cls.cz


V tomto čísle byl distribuován
Doporučený postup
Arteriální hypertenze

Aktuální vydání

č. 10/2016, ročník 15
Obsah čísla
Rozbalit či sbalit Rubriky AKTUALITY ‎(2)
32-Kmenove-bunky.pdfKMENOVÉ BUŇKY: PRŮSEČÍK BIOLOGIE, MEDICÍNY, NADĚJE A OBCHODU
33-Horecka-dengue.pdfDVAKRÁT VÍC ČESKÝCH TURISTŮ ONEMOCNĚLO LETOS HOREČKOU DENGUE; LETOS V ČESKU PŘIBYLO 244 LIDÍ S HIV, 33 O TŘETINU VÍCE NEŽ LONI
Rozbalit či sbalit Rubriky INFO SVL ‎(2)
04-Editorial.pdfEDITORIAL
06-Navstivili-jsme-za-vas.pdfNAVŠTÍVILI JSME ZA VÁS: 2. RESPIRATORY FORUM
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
Rozbalit či sbalit Rubriky ODBORNÝ ČLÁNEK ‎(3)
09-ICHDK.pdfPROJEKT INTENZIVNÍHO OVLIVNĚNÍ DYSLIPIDÉMIÍ U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU DOLNÍCH KONČETIN
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., Věra Boháčová, DiS., Ing. Kateřina Doubková, Mgr. Tamara Starnovská, Mgr. Jitka Tomešová, DiS.
12-Hudba-zpev-a-navykove-nemoci.pdfHUDBA, ZPĚV A NÁVYKOVÉ NEMOCI
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
MUZIKOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE, PRAHA, 16. 11. 2016
14-Peroralni-antikoagulancia.pdfPERORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA POHLEDEM KLINICKÉHO FARMACEUTA
Mgr. Helena Šťastná Koblihová
Rozbalit či sbalit Rubriky TISKOVÁ ZPRÁVA ‎(2)
29-epidemie-HIV.pdfV PRAZE HROZÍ EPIDEMIE HIV, STÁT MUSÍ ZMĚNIT PŘÍSTUP K PREVENCI
30-Diabetes.pdfPŘÍČINY NEUSPOKOJIVÉ KOMPENZACE DIABETU V ČESKÉ REPUBLICE
Rozbalit či sbalit Rubriky ZPRÁVY Z KONFERENCE ‎(7)
16-Hypertenze-a-starsi-pacient.pdfHYPERTENZE A STARŠÍ PACIENT
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
17-Pracovni-skupina-venkovskeho-lekarstvi-SVL-CLS-JEP.pdfPRACOVNÍ SKUPINA VENKOVSKÉHO LÉKAŘSTVÍ SVL ČLS JEP
Kateřina Javorská, Petra Kánská, David Halata, Karel Janík, Jan Kovář, Cyril Mucha
19-Fibrilace-sini.pdfSPOLUPRÁCE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE S KARDIOLOGEM A INTERNISTOU V PÉČI O PACIENTA S FIBRILACÍ SÍNÍ
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
22-INR.pdfCO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O PACIENTOVI PRO SPRÁVNOU INTERPRETACI INR
MUDr. Petr Kessler
25-Lecba-kasle-u-dospelych.pdfLÉČBA KAŠLE U DOSPĚLÝCH
MUDr. Stanislav Kos, CSc.
27-Metabolicky-syndrom.pdfMETABOLICKÝ SYNDROM V 21. STOLETÍ CO MŮŽEME UDĚLAT PRO NAŠE PACIENTY?
prof. MUDr. Rosolová Hana, DrSc.
28-Vysetreni-sportovce-v-ordinaci-VPL.pdfVYŠETŘENÍ SPORTOVCE V ORDINACI VPL
MUDr. Kryštof Slabý

Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.