Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Practicus 4/2016 

practicus
odborný časopis
SVL ČLS JEP
www.practicus.eu


Redakce a inzerce:
SVL ČLS JEP
U Hranic 16
100 00 Praha 10
tel: 267 184 064
fax: 267 184 041
e-mail: practicus.svl@cls.cz

Šéfredaktor:
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
e-mail: konstackys@seznam.cz

Manažerka časopisu:
Hana Čížková
e-mail: practicus.svl@cls.cz


V tomto čísle byl distribuován
Doporučený postup
Arteriální hypertenze

Aktuální vydání

č. 4/2016, ročník 15
Obsah čísla
Rozbalit či sbalit Rubriky  AKTUALITY ‎(3)
26-WHO-ebola.pdfWHO JIŽ NEPOVAŽUJE EBOLU ZA MEZINÁRODNÍ HROZBU
27-Lekari-TBC.pdfLÉKAŘI: NA NÁPOR MIGRANTŮ ZE ZEMÍ S ČASTOU TBC JSME PŘIPRAVENI
28-Lekari-nebezpecne-nakazy.pdfLÉKAŘI: VĚTŠÍ RIZIKO PRO DOVEZENÍ NÁKAZY NEŽ MIGRACE JE CESTOVÁNÍ
Rozbalit či sbalit Rubriky  Editorial ‎(1)
04-Editorial.pdfEditorial
Rozbalit či sbalit Rubriky  INFO SVL ‎(1)
06-Info-SVL.pdfPROHLÁŠENÍ Z X. JARNÍ INTERAKTIVNÍ KONFERENCE SVL ČLS JEP; PRAKTICKÁ ČÁST SPECIALIZAČNÍHO KURZU „LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC“
Rozbalit či sbalit Rubriky  KAZUISTIKA ‎(1)
30-Kazuistiky.pdfKAZUISTIKA ZE SOUDNĚ LÉKAŘSKÉ PRAXE
MUDr. Pavel Brejník
Rozbalit či sbalit Rubriky  MLADÍ PRAKTICI ‎(1)
40-Mladi-praktici.pdfPÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ V ORDINACI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Rozbalit či sbalit Rubriky  ODBORNÝ ČLÁNEK ‎(2)
07-Vyuziti-imunomodulace-v-praxi.pdfVYUŽITÍ IMUNOMODULACE V PRAXI
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc
13-Akne-dospelych-zen.pdfAKNÉ DOSPĚLÝCH ŽEN
MUDr. Jitka Ošmerová, prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., MUDr. Olga Faustmannová, PhD., MBA
Rozbalit či sbalit Rubriky  ZPRÁVY Z KONFERENCE ‎(2)
17-Lecba-inkontinence-moci.pdfJAKÉ JSOU NOVINKY V PÉČI O INKONTINENTNÍ PACIENTY?
prim. doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
19-Pneumokokova-onemocneni.pdfJAKÉ MÁME MOŽNOSTI PREVENCE PNEUMOKOKOVÝCH INFEKCÍ U DOSPĚLÝCH OSOB?
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Rozbalit či sbalit Rubriky  ZÚČASTNILI JSME SE ‎(3)
22-TK-Velmi-nebezpecne-nakazy.pdfTISKOVÁ KONFERENCE VELMI NEBEZPEČNÉ NÁKAZY, KONANÁ DNE 17. 3. 2016 V LÉKAŘSKÉM DOMĚ
MUDr. Jana Vojtíšková
23-25-vyroci-znovuobnoveni-CLK.pdf25. VÝROČÍ ZNOVUOBNOVENÍ ČLK
MUDr. Otto Herber
24-TK-Evropsky-vakcinacni-tyden.pdfTISKOVÁ KONFERENCE K ZAHÁJENÍ EVROPSKÉHO VAKCINAČNÍHO TÝDNE, KONANÁ 18. DUBNA 2016 LÉKAŘSKÉM DOMĚ
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.

Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.