Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Practicus 6/2016 

practicus
odborný časopis
SVL ČLS JEP
www.practicus.eu


Redakce a inzerce:
SVL ČLS JEP
U Hranic 16
100 00 Praha 10
tel: 267 184 064
fax: 267 184 041
e-mail: practicus.svl@cls.cz

Šéfredaktor:
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
e-mail: konstackys@seznam.cz

Manažerka časopisu:
Hana Čížková
e-mail: practicus.svl@cls.cz


V tomto čísle byl distribuován
Doporučený postup
Arteriální hypertenze

Aktuální vydání

č. 6/2016, ročník 15
Obsah čísla
Rozbalit či sbalit Rubriky  INFO SVL ‎(2)
04-Editorial.pdfEDITORIAL
05-Vyzva-k-zaslani-abstrakt.pdfVÝZVA PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT
Rozbalit či sbalit Rubriky  ODBORNÝ ČLÁNEK ‎(5)
07-Interni-system-hodnoceni-kvality2.pdfINTERNÍ SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PRO AMBULANTNÍ SFÉRU
MUDr. Otto Herber
09-Familiarni-hypercholesterolemie2.pdfFAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLÉMIE. VYHLEDÁVÁNÍ, DIAGNOSTIKA A NEJMODERNĚJŠÍ LÉČBA
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., MUDr. Otto Herber, MUDr. Šárka Beránková, Ing. Tatjana Aleksičová, MUDr. Tomáš Freiberger, Ing. Lucie Votavová
17-Plicni-rehabilitace.pdfPROČ JE DŮLEŽITÉ INDIKOVAT AMBULANTNÍ REHABILITAČNÍ LÉČBU NEMOCNÝM S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ?
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., MUDr. Milan Sova
21-CHOPN.pdfNOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE
MUDr. Milan Sova, Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
25-Tonzilofaryngitidy.pdfDIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AKUTNÍCH TONZILOFARYNGITID
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Rozbalit či sbalit Rubriky  TISKOVÁ KONFERENCE ‎(1)
29-Tiskova-konference-k-rakovine-prostaty.pdfTISKOVÁ KONFERENCE K RAKOVINĚ PROSTATY
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
Rozbalit či sbalit Rubriky  ZPRÁVY Z KONFERENCE ‎(5)
30-Novinky-v-diabetologii-z-pohledu-diabetologa.pdfNOVINKY V DIABETOLOGII Z POHLEDU DIABETOLOGA
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
31-Spoluprace-VPL.pdfSPOLUPRÁCE VPL S KARDIOLOGEM A INTERNISTOU V PÉČI O PACIENTA S FS
MUDr. Otto Herber
36-ICHS.pdfPACIENT S ANGINOU PECTORIS: POSTUPY LÉČBY A KDY PACIENTA (NE)ODESLAT KE KARDIOLOGOVI?
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
38-Antikoagulacni-terapie.pdfNOVÁ ANTIKOAGULANCIA V AMBULANCI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Patrik Jarkovský
40-Negativni-role-preskripcnich-omezeni.pdfNEGATIVNÍ ROLE PRESKRIPČNÍCH OMEZENÍ Z POHLEDU ÚČELNÉ A BEZPEČNÉ FARMAKOTERAPIE V PRIMÁRNÍ PÉČI
MUDr. Michal Prokeš, doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.