Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Ceník inzerce 

Ceník inzerce a technické parametry si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.


Termíny uzávěrek:
Termín objednávek inzerce vždy do 15. dne předchozího měsíce.
Termín dodání podkladů vždy do 5. dne daného měsíce.

Distribuce 20.- 30. den daného měsíce.


Inzertní podmínky:
Redakce si vyhrazuje právo po přijetí inzertních podkladů na finální kontrolu inzerce a na rozhodnutí o jejím publikování.

Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.