Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Archiv 

Rozbalit či sbalit Ročník : 2 016 ‎(6)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 015 ‎(9)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 014 ‎(9)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 013 ‎(9)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 012 ‎(9)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 011 ‎(10)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 010 ‎(10)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 009 ‎(10)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 008 ‎(10)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 007 ‎(9)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 006 ‎(10)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 005 ‎(10)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 004 ‎(10)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 003 ‎(11)
Rozbalit či sbalit Ročník : 2 002 ‎(2)
Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.